ساعت


ساعت صفر

تمام روز لحظه شماری برایش میکنی و وقتی می رسد پوچی عجیبی تو را فرا می گیرد.

وچه سری است در این ساعت هیچ.من می گویم ساعت صفر زمان درون نگریست {....}را از درونت جستجو کن نه از واژه ها.

کلمات محدودند و اشتباه.

ما بیشتر اوقات حرف میزنیم که فقط حرف زده باشیم. گاهی پشت یک نگاه صدها سال حرف خوابیده است. پشت یک لبخند یک عمر فلسفه.

ادامه دارد...

 

منبع اصلی مطلب : نوشته های یک ذهن سردرگم
برچسب ها : ساعت
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

درسایت : ساعت صفر